Yeni virüs süratle yayılıyor! TTB’den dikkat çeken maymun çiçeği uyarısı

Posted by

Türk Tabipleri Birliği (TTB) dünyada büyüyen maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox) ile ilgili bir ikaz yayımladı. Corona sürecine dikkat çeken TTB, “Birbirleriyle bariz teması olmayan insanlarda maymun çiçeği tespit edilmesi; virüsün sessizce yayılıyor olabileceğini düşündürerek telaşa neden olmaktadır” sözlerini kullandı.

Yaklaşık 10 ülkede görülen, Dünya Sıhhat Örgütü’nü (DSÖ) harekete geçiren hastalıkla ilgili TTB de bir açıklama paylaştı.

Hastalığın birinci sefer saptandığı Afrika dışında da salgınların olması, global seviyede değer verilmesi gerektiğini vurgulanan açıklamada, “Farklı kıtalarda birçok ülkede tespit edilen hadiselerin ve bu olayların nedeni olan virüslerin birbiriyle irtibatlı olup olmadığının şimdi gösterilememesi, birbirleriyle besbelli teması olmayan insanlarda maymun çiçeği tespit edilmesi; virüsün sessizce yayılıyor olabileceğini düşündürerek telaşa neden olmaktadır” denildi.

“MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI HAFİFE ALINMAMALI”

Açıklamada, çiçek aşısının sonlandırılması ile irtibatlı olarak azalan nüfus bağışıklığının, maymun çiçeği hastalığının tekrar canlanması için bir neden olduğunun düşünüldüğüne değinilerek,  beşerden beşere bulaşma mümkünlüğünün sadece aile üyeleri ortasında değil, hastalara bakım sağlayanlar ortasında da bir telaş kaynağı olduğu hatırlatıldı.

“Covid-19 sürecini yönetemeyerek milyonlarca insanı kaybetmemize neden olan idare anlayışları, yeniden ölümcül bir hastalık olan maymun çiçeği hastalığı yayılırken de bize itimat vermemektedir. Dünyadaki hadiselerin ani artışının, maymun çiçeği virüsünün geçmişe nazaran daha kolay bulaşmasını sağlayan bir mutasyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve her bir maymun çiçeği hastalığı salgınının tek bir kökene kadar uzanıp uzanmadığını ortaya koyacak çalışmalar yapılmalıdır” tabirleriyle davet yapan TTB, maymun çiçeği hastalığının halk sıhhati açısından değerinin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

“COVİD-19 SALGININDA YAPILAN YANLIŞLAR TEKRARLANMAMALI”

Sıhhat Bakanlığı’na düşen vazifeler ise şöyle anlatıldı:

*Riskli bireyler belirlenerek bir aşılanma programının planlanmalı. Covid-19 salgınında başarısız olan sürveyans sistemi tekrar gözden geçirilerek hazır hale getirilmeli. Hasta bakımlarının daha evvelce çiçek aşısı ile bağışıklanmış daha az riskli bireyler tarafından yapılması sağlanmalı.

*Yeterli ilaç temini için şartlar oluşturulmalı, laboratuvar ve sıhhat kurumlarındaki çalışma ortamının tekrar düzenlenmesi için gerekli kurallar sağlanmalı. Alınacak öbür tedbirler belirlenerek bir an evvel kamuoyu ile paylaşılmalı, panik yaratmadan halka ve sıhhat çalışanlarına yönelik eğitimler planlanmalı.

*Bütün süreç, TTB başta olmak üzere ilgili emek ve meslek örgütleriyle birlikte bilimsel ve şeffaf bir anlayışla yürütülmeli; Covid-19 salgınında on binlerin kaybına neden olan yanlışların yine yapılmasının önlenmesi de topluma inanç verecektir.

“SALGINLARIN SON OLMAYACAĞINI GÖSTERİYOR”

*İnsanın tabiatla kurduğu talana ve tahribata dayalı alakanın zoonozların ortaya çıkışını kolaylaştırması; Covid-19, maymun çiçeği virüsü hastalığı üzere salgınların son olmayacağını bize göstermektedir.

*Bu hastalıkların ortaya çıkışının ve pandemilere neden olmasının önlenmesinin; lakin bu hastalıklara neden olan sistemle gayret ederek olabileceğini tekrar vurguluyoruz.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI HAKKINDA KİMİ DEĞERLİ BİLGİLER

TTB maymun çiçeği hakkında kimi bilgileri ise şöyle paylaştı:

* Maymun çiçeği hastalığı; öncelikle Orta ve Batı Afrika’nın tropik yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve vakit zaman öteki kıtalarda da görülen bir viral zoonotik hastalıktır.

* Genel olarak ateş, kızarıklık ve şişmiş lenf düğümleri ile kendini gösterir ve bir dizi tıbbi komplikasyona yol açabilir.

* Çoklukla iki ila dört hafta süren semptomların akabinde seyri duran bir hastalık olmasına karşın ağır hadiselere dönüşebilir. Gerçekten son zamanlardaki vaka-ölüm oranı yüzde 3-6 civarındadır.

* Maymun çiçeği hastalığı, enfekte bir kişi yahut hayvanla yakın temas yoluyla yahut virüs bulaşmış gereçten insanlara bulaşabilir.

* Maymun çiçeği hastalığı virüsü; bir şahıstan başkasına lezyonlar, beden sıvıları, teneffüs damlacıkları, yatak örtüsü ve gibisi kontamine malzemelerle yakın temas yoluyla bulaşabilir.
*Hastalığının belirtileri çiçek hastalığına benzeri; lakin çiçek hastalığına nazaran hem daha az bulaşıcıdır hem de ondan daha az önemli hastalığa neden olur.

* Çiçek hastalığını yok etme programı sırasında kullanılan aşılar da maymun çiçeği hastalığına karşı müdafaa sağlamıştır. Maymun çiçeği hastalığının önlenmesi için onaylanmış yeni aşılar da geliştirilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.