Yeneroğlu, Sincan Cezaevi’ndeki şikâyetleri Bakan Bozdağ’a sordu: İnceleme yapılıyor mu?

Posted by

ANKARA- DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Sincan cezaevinde yaşanan meseleleri TBMM gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Yeneroğlu, kurum tarafından verilen yemeklerin yetersiz olduğu, kurum kantinlerinden fiyatı karşılığında besin materyali talep edildiği halde bunun çok azının verildiği, kimi tutuklu ve mahkumların ailelerinin getirdiği kitapların verilmediğine dair şikâyetlere karşılık verilmesini istedi.

DEVA Partili Yeneroğlu, Bakan Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları sordu:

-Yemek ve kantin hizmetlerinde misyonlu şahısların sayıları yetersizse bu eksikliğin giderilmesi için rastgele bir çalışma mevcut mudur?

-Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan hükümlü ve tutukluların, insani muhtaçlıklarının ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde beslenmelerinin sağlanması konusunda, kelamı edilen şikâyetlerin karşılanmasına yönelik olarak, Bakanlığınızca rastgele bir inceleme ve çalışma yapılmakta mıdır? Yemek ve kantin hizmetlerinde vazifeli bireylerin sayıları kâfi değilse bu eksikliğin giderilmesi için rastgele bir çalışma mevcut mudur?

-Öğretim hakkının eksiksiz kullandırılması gayesiyle yürütülen çalışmalar nelerdir?

-Örgün ve yaygın yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmama şikâyetleri ile ilgili olarak, Bakanlığınızca rastgele bir inceleme ve çalışma yapılmakta mıdır?

-Sosyalleşmeyi teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir hayat biçimine ahengini kolaylaştırmak bağlamında ehemmiyet taşıyan öğretim hakkının eksiksiz kullandırılması için, varsa idari ve yasal eksikliklerin giderilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalar nelerdir?

-Yükseköğretime kayıt hakkı kazandığı halde öğretim imkânından yararlandırılmayan/yararlanamayan bireyler bulunmakta mıdır?’

-Türkiye genelinde, ceza ve tevkifevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan kaçı örgün ve yaygın yükseköğretim kurumuna devam etmektedir? Bu şahıslar ortasında, yaygın ve örgün yükseköğretim kurumuna kaydolmaya hak kazandığı halde öğretim imkânından yararlandırılmayan/yararlanamayan kimseler bulunmakta mıdır? Varsa, bu hakkın kullanımına mani teşkil eden ferdi ya da fiili durumlar nelerdir?” ( HABER MERKEZİ)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.