Boğaziçi Üniversitesi en az lise mezunu 209 işçi alımı sürüyor! Müracaatlar ne vakit bitiyor?

Posted by

Boğaziçi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar ‘da yer alan ek 2’inci unsurunun (c) fıkrası ihtar 209 kontratlı işçi alımı yapacağın açıkladı. Güvenlik Vazifelisi, Temizli Vazifelisi, Bahçıvan, Sürücü, Ofis İşçisi, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen takımlarında görevlendirme yapacak olan üniversite, en az lise mezunu adaylar ortasından tercih yapacak. Alımlarda KPSS puan sıralaması baz alınacak. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

BAŞVURU FORMU VE TARİHİ

Boğaziçi Üniversitesi işçi alımı müracaatları 7 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 21 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar gerekli dokümanlar ve müracaat formu ile birlikte üniversitesinin Güney Yerleşke Etiler Kapı Girişinde yer alan müracaat noktasına şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraflı Müracaat Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma yahut Mezuniyet Evrakının onaylı fotokopisi (e-Devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)

4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5. 2020 KPSS İmtihan Sonuç Belgesi

6. Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartı Fotokopisi (Koruma ve Güvenlik Vazifelisi Unvanı İçin)

7. Rastgele bir sıhhat kuruluşundan alınan Boy-Kilo Gösterir Doküman (Koruma ve Güvenlik Vazifelisi Unvanı İçin) (İlgili evrak temin edilememişse Üniversitemiz içinde yer alan Mediko Toplumsal Şube Müdürlüğü’nden ölçüm yaptırılabilir)

8. Sıhhat Raporu (Bir tanesi Psikiyatr olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu-Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek)

9. Sertifika, Doküman (Başvurulan konumda yazıyorsa istenilecektir)

10. SGK Hizmet Dökümü

BAŞVURU ŞARTLARI

  • İlanda belirtilen genel ve özel kurallar ile 657 sayılı Kanunun 48. hususunda belirtilen genel kuralları taşıyor olmak.

  • İlan tarihinin birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak

  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” Kararına uygun olması,

  • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

  • Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya pürüz bir durumu olmamak,

  • Erkek adaylar için askerlikle bağlantısı bulunmamak,

  • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

  • Yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

  • Görevini yapmasına mahzur olabilecek beden ve akıl hastalığı ile mahzuru bulunmamak.

RESMİ İLAN METNİ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.