Altıparmak Hukuk Ofisi 12 devlet aleyhine yapılan başvuruyu Türkçeye çevirdi

Posted by

İZMİR– Güç Koşulu Anlaşması’na taraf olan ve insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikayet edilen 12 devletle ilgili müracaat Türkçeye çevrildi.

Altıparmak Hukuk Ofisi, çeviriyi, pro bono (toplum faydasına hukuk) hizmeti kapsamında, bilgi ve adalete erişimi güçlendirmek emeliyle yaptıklarını söyledi.

Enerji Kuralı Anlaşması’nı insan hakları ekseninde tartışan bir birinci olma niteliği taşıyan başvuruyu, Haziran ayında 5 genç yapmıştı.

AİHS TARAFINDAN KORUNAN HAKLARIN İHLAL EDİLDİĞİ TEZİYLE DEVAM EDEN YEDİ DAVA BULUNUYOR

Stajyer avukat Ceren Naz Büyükgebiz tarafından Türkçeye çevrilen müracaatın girişinde, son birkaç yılda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), hak temelli iklim değişikliği yargılamaları için kıymetli bir erişim noktası haline geldiği belirtildi. Kelam konusu yazının yazıldığı esnada davalı devletlerdeki lokal iklim değişikliği mevzuatı ve siyasetlerine pek çok istikametten itiraz ederek müracaatçıların Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi (AİHS) tarafından korunan haklarının ihlal edildiği savıyla devam eden yedi dava bulunduğu belirtilen müracaatta, yazının müracaatçıların karşılaşabilecekleri zorlukları vurgulamayı amaçladığı söz edildi.

Yazıda, “21 Haziran 2022’de AİHM’de bir dava daha açılacağı haberi geldi. Lakin bu dava, fosil yakıt yatırımcılarını haksız yere koruduğu gerekçesiyle, Güç Koşulu Antlaşması (EŞA) isimli memleketler arası bir muahedeye taraf olan devletleri hedeflemesi bakımından öbür davalardan ayrılmaktadır. EŞA davası, insan hakları ile yatırım hukuku ve iklim değişikliği ortasında bağ kurarak AİHM’de açılan birinci dava olma niteliği taşıyor. Bu yazı, bu nitelikteki bir argümana dayanarak AİHM’de devam eden davalar açısından hak talebinde bulunmayı ve müracaatçıların karşılaşabilecekleri zorlukları vurgulamayı amaçlamaktadır” denildi.

Yazının tam metnine buradan ulaşılabilir.

ENERJİ KAİDESİ MUTABAKATI NEDİR?

Enerji Kaidesi Muahedesi (EŞA) 17 Aralık 1994 tarihinde 50 ülke ve Avrupa Birliği tarafından Lizbon’da imzalanmıştır. Bu muahede, imzacı ülkeler için güç ticareti, şirketlerin güç yatırımları, transit mevzuları, uyuşmazlıkların tahlili ve güç yeterliliği konusunda memleketler arası alanda işbirliğini amaçlamaktadır. Türkiye, EŞA’yı 17 Aralık 1994’te Lizbon’da imzalamış, 1 Şubat 2000 tarih ve 45119 sayılı Kanun ile onaylamıştır. Mutabakat 12 Temmuz 2000 tarih ve 24107 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. (DUVAR)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.