Altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi

Altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi

Posted by
Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi kapsamında altın varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliği yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunan ve uygulamaya katılmak isteyen yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edecek. Teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye teslim transfer edilecek. Altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi #1 Altın hesabına sahip olanların talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi, dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak. TL mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası’na satılacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi #2 Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankası’nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki fark katılım bankasınca karşılanabilecek, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak. Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak. Merkez Bankası’nca bu hesaplara vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan altın tutarı ve vade sonu fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edecek. Hesabın yenilenmesine ilişkin esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek. Tebliğe göre, TL mevduat veya katılma hesaplarının vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak. Vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankası’nca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Uygulama kapsamında açılan TL mevduat veya katılma hesaplarına Merkez Bankası’nca belirlenecek usul ve esaslara göre vade sonunda ilave getiri ödenebilecek. Altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi #3 İşlenmiş ve hurda altın karşılığının TL’ye dönüştürülmesi suretiyle açılan hesaplar da ilave getiriden yararlanabilecek. Tebliğ kapsamında işlem yapan yetkili kuyumcu, yetkili rafineri ve bankalara, Merkez Bankası’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde komisyon veya masraf ödenebilecek. Aynı gazetede yayınlanan ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapan tebliğle, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesaplarının, talep edilmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilmesine imkan tanındı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.